ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΛΟΜΑΝΩΛΑΚΗ Ο.Ε.
e-mail
Ξένες Γλώσσες Ινστιτούτο Εκδόσεις
 
 
 

Σεμινάρια Υπερμάθησης

Βρίσκεστε εδώ: Ινστιτούτο / Σεμινάρια Υπερμάθησης


Τα μαθήματα "Mαθαίνω πώς να μαθαίνω" είναι μέρος της διδακτέας ύλης στο εκπαιδευτικό σύστημα της Αγγλίας από το 2001.

Τα σεμινάρια Υπερμάθησης τα οποία παρουσιάζω, από το 1986, σε ομάδες εκπαιδευτικών και μαθητών εκπαιδεύουν τους συμμετέχοντες πώς να μαθαίνουν.

Στο Ινστιτούτο Μάθησης, που λειτουργεί στα Χανιά, άτομα κάθε ηλικίας, ασκούνται σε εφαρμογές της αποκλίνουσας σκέψης, των καπέλων της σκέψης, παίζουν παιχνίδια μνήμης, μαθαίνουν ταχυανάγνωση και πώς να οργανώνουν την μελέτη τους.

Το σύνολο των σεμιναρίων αποτελεί ένα πλήρες πρόγραμμα γνωστικής επιτάχυνσης το οποίο προσαρμόζεται συνεχώς για να τρέχει παράλληλα, και ταυτόχρονα να επικοινωνεί, με το σχολικό πρόγραμμα και τα μαθήματα της ξένης γλώσσας.

Οι μαθητές που έχουν παρακολουθήσει όλη τη σειρά των σεμιναρίων και εφαρμόζουν συνειδητά τις ιδέες που έμαθαν είναι αυτόνομοι, εργάζονται συλλογικά και γνωρίζουν πώς να μαθαίνουν.

1 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΝΗΜΗΣ

Είναι το πρώτο σεμινάριο της σειράς και έχει διάρκεια 4 ώρες Σε αυτό συμμετέχουν άτομα ηλικίας άνω των 10 ετών. Στο σεμινάριο παίζουμε τουλάχιστον 15 παιχνίδια μνήμης. Το κάθε παιχνίδι αναφέρεται σε μια ξεχωριστή γνωστική δεξιότητα.
Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν τη χρησιμότητα της κάθε άσκησης και μερικά θεωρητικά στοιχεία. Οι γονείς τους ενημερώνονται για τις γνωστικές δεξιότητες που ανάπτυξαν.

2 ΤΑΧΥΑΝΑΓΝΩΣΗ

Αυτό είναι το δεύτερο σεμινάριο της σειράς και έχει διάρκεια 4 ώρες Σε αυτό συμμετέχουν μαθητές ηλικίας 10-14 ετών. Στο σεμινάριο κάνουμε ασκήσεις ταχυ-ανάγνωσης σε διαφορετικά κείμενα. Η κάθε άσκηση αναφέρεται σε ξεχωριστή τεχνική ανάγνωσης και κατανόησης των κειμένων. Οι μαθητές μαθαίνουν τη χρησιμότητα της ταχυανάγνωσης, της κατανόησης και στοιχεία δομής των κειμένων.

3 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

Στο τρίτο σεμινάριο της σειράς- διάρκεια 4 ώρες- συμμετέχουν άτομα ηλικίας άνω των 10 ετών. Στο σεμινάριο παρουσιάζουμε τα εργαλεία της κάθετης και της αποκλίνουσας σκέψης, του καταιγισμού ιδεών κ.α.. Το κάθε εργαλείο μάθησης αναφέρεται σε ξεχωριστή γνωστική δεξιότητα. Οι συμμετέχοντες κάνουν πολλές πρακτικές ασκήσεις και μαθαίνουν μερικά θεωρητικά στοιχεία. Οι γονείς των μαθητών ενημερώνονται για τις γνωστικές δεξιότητες που ανάπτυξαν.

4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αυτό είναι το τέταρτο σεμινάριο της σειράς μπορεί όμως να παρουσιαστεί και ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα. Σε αυτό συμμετέχουν άτομα άνω των 12 ετών. Στο σεμινάριο αναπτύσσονται πολλές από τις ιδέες που αναφέρονται στο εγχειρίδιο. Έχει διάρκεια τέσσερις ώρες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα του περιεχομένου του είναι οι ιδέες που αναφέρονται στα ‘Μαθήματα Υπερμάθησης’, η κριτική ανάγνωση, το γράψιμο σχεδίων εργασίας κ.α.

Οι μαθητές μαθαίνουν για τη χρησιμότητα των εργαλείων μάθησης και κάνουν αρκετές ασκήσεις. Οι μαθητές ενημερώνονται για τις γνωστικές δεξιότητες που ανάπτυξαν.


ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Βελτιώνω τη μνήμη μου

Το σεμινάριο είναι διάρκειας 10-12 ωρών για μικρό αριθμό συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται σε όλες τις γνωστικές δεξιότητες.

Στρατηγικές σκέψεις

Το σεμινάριο είναι διάρκειας 4 ωρών για μικρό αριθμό συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται σε όλες τις μορφές της σκέψης.

Αν ενδιαφέρεσαι να παρακολουθήσεις ένα σεμινάριο υπερμάθησης επικοινώνησε με το Ινστιτούτο Μάθησης-Πλατεία 1912 -Δεξαμενή, Χανιά, 73134, Τηλέφωνο 28210- 40400, e-mail: polygnosi otenet.gr