Εκπαιδευτικός Οργανισμός Βασιλομανωλάκη
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΛΟΜΑΝΩΛΑΚΗ Ο.Ε.
e-mail
Ξένες Γλώσσες Ινστιτούτο Εκδόσεις
 
 
 

Η μεθοδολογία μας

Βρίσκεστε εδώ: Ξένες Γλώσσες / Ιστορικό / Η Μεθοδολογία μας


H ανάπτυξη μιας αυτόνομης προσωπικότητας είναι απαραίτητο στοιχείο για τη μάθηση της ξένης γλώσσας και φυσικά για τη βίου μάθηση.

Πιστεύουμε ότι ο ρόλος μας στην Πολύγνωση είναι καταλυτικός επειδή έχουμε την ελευθερία να υιοθετούμε πρωτοποριακές μεθόδους και πρακτικές και έτσι να βοηθάμε την ανάπτυξη αυτόνομων μαθητών

Στην Πολύγνωση καλλιεργούμε τη συνεργατική μάθηση, τη μεταγνώση και το στοχασμό μέσα από ομαδικές εργασίες . Βοηθάμε την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών μας με το πρόγραμμα μας, της γνωστικής ενδυνάμωσης.

Η διάρκεια των σπουδών στη ξένη γλώσσα μας επιτρέπει να παρακολουθούμε την ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών μας, από μικρή ηλικία μέχρι την εφηβεία, και να συμβουλεύουμε ανάλογα γονείς και μαθητές.

Στην Πολύγνωση εφαρμόζουμε τις παρακάτω αρχές της σύγχρονης Παιδαγωγικής όπως έχουν προταθεί από τους μεγάλους ερευνητές Piaget, Vygotski, Bruner, Lave, Wegner, Gardner:

 • Οι μαθητές μας είναι ενεργοί συμμετέχοντες στη μαθησιακή διαδικασία
 • Γίνεται συνεχής, ουσιαστική και πλήρης αξιολόγηση μαθητών, εκπαιδευτικών και του προγράμματος μας όλο το έτος.
 • Καλλιεργείται η κριτική σκέψη, η λογική κι η ικανότητα εφαρμογής της ξένης γλώσσας.
 • Η σύνθεση της διδακτέας ύλης, κι η μάθηση συνδέεται με την Ελληνική πραγματικότητα με πολιτιστικές εκδηλώσεις.
 • Οι εκπαιδευτικοί της Πολύγνωσης διευκολύνουν τη μάθηση όλων των μαθητών και χρησιμοποιούν την ομαδοσυνεργατική προσέγγιση.
 • Τα βιβλία που χρησιμοποιούμε είναι σύγχρονα εργαλεία μάθησης. Συμπληρώνονται με προγράμματα μάθησης που είναι οδηγοί που επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές μας να είναι δημιουργικοί και εφευρετικοί.
 • Οι μαθητές της Πολύγνωσης αναλαμβάνουν ευθύνη για τη μάθηση τους κι ωφελούνται από τη συνεχή ανατροφοδότηση και επιβεβαίωση της ανάπτυξης τους.
 • Η έμφαση είναι στο αποτέλεσμα, σε αυτό που καταλαβαίνει ο μαθητής και στην εξέλιξη του.
 • Εφαρμόζουμε τη διαθεματική προσέγγιση σε όλα τα στάδια. Αυτό επιτρέπει στους μαθητές να εργάζονται με το δικό τους μαθησιακό προφίλ.
 • Κάθε χρόνο προσαρμόζουμε τη μεθοδολογία μας σύμφωνα με τις εξελίξεις στην παιδαγωγική και στη διδακτική των γλωσσών.

Οι γονείς των μαθητών ενημερώνονται συνεχώς για την πρόοδο και την αξιολόγηση των μαθητών μας. Η αξιολόγηση γίνεται σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους με φιλική προσέγγιση που περιλαμβάνει:

 • καθημερινές εργασίες
 • εβδομαδιαία κουίζ
 • περιοδικά τεστ
 • εξετάσεις τετραμήνου
 • projects
 • παρουσιάσεις
 • προφορικές εξετάσεις
 • γνωστικές αντιπαραθέσεις
 • εξετάσεις προσομοίωσης

Ενισχυτική διδασκαλία γίνεται ατομικά ανάλογα με τις μαθησιακές ανάγκες του μαθητή. Δίδονται συμβουλές σε προσωπικό επίπεδο σε γονείς και μαθητές για αποτελεσματική μάθηση.

Τέλος, η διδασκαλία μας βασίζεται στη μέθοδο μας 'Μαθαίνω εύκολα' όπως αναλύεται στο ομώνυμο βιβλίο μας.

Διδακτικό Προσωπικό